Puluong Glamping

  • Design:        HingeS studio
  • Địa điểm:    Bản Đôn, Huyện Bá Thước – Thanh Hóa
  • Hạng mục:  Homestay – nghỉ dưỡng
  • Thiết kế:      KTS. Phạm Ngọc Tùng
  • Diện tích:     1000m2
  • Thời gian:    2019