Cunnie Store

  • Design:         HingeS studio
  • Địa điểm:     Giảng Võ, Ba Đình – Hà Nội
  • Hạng mục:   Cửa Hàng
  • Thiết kế:       KTS. Vũ Đoàn Linh
  • Diện tích:      120 m2
  • Thời gian:     2018